top of page
004.png
007.png

Historie

Stavba na místě dnešní Bartlovy boudy
je zaznamenaná v mapách Stabilního katastru
již v roce 1843.

Majitelem boudy (a tehdy se jí ještě neříkalo Bartlova) byla v té době rodina Neumannových.
V roce 1910 ji přenechali místnímu lékaři Rüfflerovi.

Ten ve stejném roce nechává boudu přestavět.

Staví kamennou podezdívku, část boudy je zděná

se světlou omítkou. Letopočet 1910 je také vyryt

do komína. Kolem boudy je zahrada s ovocnými stromy a odpočinkovým altánem. Rüfflerovi ale
před první světovou válkou odcházejí do zahraničí.
 

Roku 1926 se majitelem stává Anton Bartel,
jehož jméno nese bouda dodnes.
V domě zřizuje restauraci s kavárnou.
Přistavuje terasu s barevnými skly v oknech.
Jeho dcera Anna Neuwingerová nechala v roce 1938 přistavět jižní část s prostorným sálem

a v podkroví pokoje pro ubytování.

009
018
010
011
017
012
013
014
015
016

Po válce se bouda dostala do správy ROH

(Revoluční odborové hnutí), posléze

pod družstvo Jednota.
 

V roce 1990 se majiteli stali manželé Novotní
z Frýdlantu, kteří provozovali restauraci a ubytování

až do roku 2018, kdy Bartlovu boudu

koupila rodina Damaškových.

 

 


 

Dnes zde může být ubytováno 20-25 hostů.

V restauraci se společenským sálem
se může najednou občerstvit téměř 100 hostů.

003.png
bottom of page