004.png

Storno podmínky

02 bouda.png
 • Storno podmínky se vztahují na potvrzené rezervace.

 • Zrušení rezervace do 14 dnů před začátkem pobytu – ubytovatel neúčtuje žádný storno poplatek.

 • Zrušení rezervace méně než 14 dnů před začátkem pobytu –ubytovatel účtuje storno poplatek ve výši 100 %
  z celkové ceny pobytu.

 • V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí
  (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 • Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele
  i ubytovatele pouze písemně (e-mailem). Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení
  o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.

 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez
  zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny za pobyt, ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 14 ti dnů od vystavení dobropisu
  po dohodě s objednavatelem.

003.png