top of page
004.png

Zásady ochrany
osobních údajů

02 bouda.png
 • Proč zpracováváme osobní údaje?
  Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb.
  Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb. 
   

 • Kdo má přístup k osobním údajům? 
  Poskytovatel ubytovacích služeb.
  Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb.
  Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému. 
   

 • Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?
  Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě. 
   

 • K jakým účelům zpracováváme osobní údaje? 
  Proces zpracování a realizace objednané služby, 
  komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo
  s nabídkou souvisejících služeb provozovatele.
  Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona. 
   

 • Cookies
  Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace
  v prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu.
  Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data.
  Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí
  a bezpečnost vašich údajů. 
   

 • Proč používáme cookies?
  Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky
  ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně. 
   

 • Jaké další služby, které používají cookies, se mohou
  ještě objevit na našem webu?

  Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné.
  Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména
  k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy. 
   

 • Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?
  Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies. Prosím, berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace. 

003.png
bottom of page